De nabehandeling

Het effect van de behandeling kan direct merkbaar zijn, maar ook pas na enkele weken. Het lichaam van jouw hond kan zich nog tot 6 weken na de behandeling aanpassen. Onderstaande opbouw is een algemene richtlijn. Aangezien iedere hond anders is en dus ook anders op de behandeling kan reageren, wordt deze opbouw altijd individueel voor elke hond aangepast.
In de nabehandeling maken we een onderscheid in 2 fases:

Fase 1, Rustfase:

  • Honden hebben in deze fase rust nodig om het lichaam in balans te krijgen na een osteopathische behandeling. De duur van deze rustfase is afhankelijk van de problemen die gevonden worden. Gedurende deze periode is het nodig de honden rustig te houden, geen lange wandelingen te maken en niet te lang achter elkaar te laten spelen. De hond moet wel zijn energie kwijt kunnen, maar heeft veel energie nodig om zijn lichaam te herstellen. Het herstellen van de lichaamsbalans is het doel van de osteopathische behandeling.
  • Door het vrijkomen van afvalstoffen uit het lichaam kan de hond de eerste 2 dagen na de behandeling erg sloom zijn en zelfs wat last hebben van diarree. Dit is het gevolg van de uitscheiding van afvalstoffen via de darmen en nieren.

Fase 2, Opbouwende fase:

  • In deze fase kunnen de wandelingen en de tijd met spelen weer opgebouwd gaan worden.

Na 6 weken:

  • Zes weken na de behandeling zullen we het resultaat van de behandeling telefonisch evalueren. Ik vraag je dan ook om mij na zes weken te bellen, zodat we een en ander kunnen overleggen. Soms blijkt één behandeling voldoende te zijn, maar dit is niet altijd het geval. In overleg wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.