Wat is osteopathie?

Het lichaam van jouw paard of hond bestaat uit enorm veel verschillende onderdelen, denk hierbij aan wervels, botten, spieren, zenuwen, organen etc. Laten we al deze onderdelen voor het gemak ‘radertjes’ noemen. Al deze radertjes moeten goed samenwerken om het lichaam optimaal te kunnen laten functioneren. Gaat één van de ‘radertjes’ haperen, dan zal dit de balans in het lichaam verstoren en kan dit uiteindelijk klachten geven.
Het doel van de osteopathie is niet, zoals bij veel andere therapieën, alleen deze klachten te verhelpen, maar juist het haperende ‘radertje’ te vinden en daarmee de oorzaak van de klachten door middel van zachte manuele technieken op te lossen.

Als voorbeeld gebruik ik vaak een auto. Stelt je is voor dat er een rood lampje op het dashboard van jouw auto gaat branden. Je kunt dan twee dingen doen. Je kunt dit lampje eruit halen, zodat deze niet meer gaat branden. Hiermee hou je jezelf in feite voor de gek door te denken dat het probleem is opgelost. De andere optie is om op zoek te gaan naar de oorzaak van het brandende rode lampje. Dit is ook wat een osteopaat doet, op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem.

Zo kunnen bijvoorbeeld problemen met de lever uiteindelijk rugklachten geven. Zou men in dit geval enkel de rugklachten behandelen, dan zullen de pijnklachten wellicht wat verminderen, maar uiteindelijk zullen deze terugkeren omdat de leverklachten niet zijn opgelost.

De verschillende systemen in evenwicht.
Het uitgangspunt van de osteopathie is dat het lichaam een eenheid is, welke bestaat uit drie verschillende delen:

  1. Het bewegingsapparaat of pariëtale systeem (wervelkolom, botten, gewrichten, spieren en pezen)
  2. Het orgaansysteem of viscerale systeem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel)
  3. Het cranio-sacrale systeem (schedel, herselvliezen, ruggenmergvliezen en hersenvocht)

Deze drie systemen zijn onlosmakend met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.
Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan heeft dit gevolgen voor de rest van het lichaam.

Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging verminderd of geblokkeerd is. De osteopatische behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van zachte handgrepen. Van daaruit kan het natuurlijke genezingsproces in het lichaam de balans herstellen.

Achtergrondinformatie over de osteopathie
Osteopathie is een geneeswijze, die door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) aan het einde van de vorige
eeuw is ontwikkeld. Hij ontwikkelde deze nieuwe vorm van geneeskunde waarin hij de kennis van anatomie, fysiologie en pathologie bundelde. In 1870 richtte hij een school op voor osteopathie, dit werd de American School for Osteopathy. Verschillende leerlingen van Dr. Still brachten de leer van de osteopathie vervolgens naar Europa.